Parliament: Civil society and citizen oversight excluded from the Western Cape Provincial Development Forum

TUESDAY, 11  MAY 2010

Part 1

Parliamentary questioning surrounding the exclusion of Civil Society from the Provincial Development Forum.
ParlyQuestionsPDF1

 

Part 2

Parliamentary questioning surrounding the exclusion of Civil Society from the Provincial Development Forum.

Parliament of the Province of the Western Cape

TUESDAY, 1 JUNE 2010

The House met at 14:15.

The Deputy Speaker took the Chair and read the prayer.

ANNOUNCEMENTS, TABLINGS AND COMMITTEE REPORTS – see p

INTERPELLATIONS AND QUESTIONS

Interpellation standing over from Tuesday, 11 May 2010, as agreed by the House

 

Role of Provincial Development Forum

1. Mr M Ozinsky to ask Mr A W Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning:

  1.  What is the role of the provincial development forum and who is represented on the provincial development forum; and
  2. how do civil society and citizens engage with this forum?

 

Die MINISTER VAN PLAASLIKE REGERING, OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBEPLANNING: Mnr die Adjunkspeaker, die antwoord is soos volg:

Die department het ‘n behoefte geïdentifiseer om te fokus op spesifieke aspekte van sy grondbeplanningsmandaat wat in besonder die professies wat die meeste betrokke is by grondbeplanningsgebruike te akkomodeer. Sodanig is die doel van die daarstelling van die forum van uit ons perspektief gefokus op bespreking van die aspekte van grondbeplanning wat algemeen profesionele gemeenskaplikheid het.

Dit sluit onder meer die volgende in: aangeleenthede wat verband hou met beplanningsreg-grondhervorming; grondgebruik-beplanningsbeginsels; grondgebruik-beplanningsbeleid en riglynhandleidings; die gehalte van ontwikkelingsaansoeke en hoe om daardie gehalte te verbeter; die belyning van ontwikkelingsaansoeke met beleid, veral met die provinsiale ruimtelike ontwikkelingsraamwerk; en die bereiking van die doel om grondgebruiksbeplanningsprosesse en die vraagpunte ter sprake beter te verstaan.

Dit moet duidelik gestel word dat dit nie die fokus van die forum is om individuele ontwikkelingsaansoeke te bespreek nie en dus voorts ook nie die doel van die forum om ‘n algemene gemeenskapspreekbuis te wees nie, want daar is ander platforms daarvoor. Om die department se mandaat om demokrasie te dien en tot vervulling te bring, het ons dit nodig gevind om profesionele verteenwoordigende en gefokusde groepe oor grondgebruikbeplanningsaangeleenthede daar te stel om ons by te staan in die verbetering van dienslewering.

Dit is onmoontlik om almal in te sluit, want nie net alleen sal ons genoeg spasie hê om almal te akkomodeer nie, maar bowenal sal die fokus en die doel soos hierbo uitgespel verlore gaan en sal verwarring daarvan met gemeenskapsverteenwoordiging aan die orde van die dag wees.

Dus word net die professies wat die meeste betrokke is by grondgebruiksbeplanning, soos op ‘n provinsiale-wye grondslag georganiseer, betrek en dit is naamlik, die Suid-Afrikaanse Beplanningsadviesinstituut, die Internasionale Assosiasie van Impakbeoordeelaars, die Geometriese Instituut, die Suid-Afrikaanse Assosiasie vir Konsulterende Professionele Beplanners, Suid-Afrikaanse Instituut vir Siviele Ingeneurswese, die Kaapse Instituut vir Argitekte en die Wes-Kaapse Eiendomontwikkelingsforum.

Soos hier bo verduidelik, word dit nie beoog om die burgerlike samelewing by hierdie forum in te sluit nie. Die doel van die forum is om gefokusde, professionele en, inteenstelling met die breë gemeenskapsverteenwoordiging te verseker. Die burgerlike samelewing het in terme van wetsprosesse die reg om gehoor te word met betrekking tot … [Tyd verstreke.]

Mr M OZINSKY: Mr Deputy Speaker, I thank the MEC for that answer. I think it’s clear from the answer of the MEC that this forum only gives room to those who are already professionally involved in these matters, in other words, those who are actually writing the EIAs which the MEC must deal with in order to participate.

It is clear from the MEC’s reply that there’s no room for community organisations in this matter; there’s no room for nongovernmental organisations and there’s no room in this forum for environmental organisations, many of which are also professional organisations and have their own professional bodies.

My concern is that those people who are affected most by these decisions that will be taken by the Minister, are being excluded from the advice, when a small group of professionals who are writing the EIAs, are included in the forum, by the Minister. As Mr Philip Bam, who raised this issue in the newspaper, said in a letter, to the Cape Times, and I quote:

The voice of civil society should be heard loudly and clearly on these matters. It is the activists for a sustainable environment and protection of our heritage that can speak in the best interest of the living space that is in harmony with the demands of nature.

And this is what the Minister is excluding from this process.

Because the Minister has also refused to implement the Provincial Planning Act, which was passed by this House 10 years ago, which would have given civil society and other affected organisations a right to influence these appeals, he continues to take decisions in accordance with the Land Use Planning Ordinance (Lupo) which does not allow interested and affected parties to play a role. It does allow organised civil society to raise these matters and it is my contention that the two go hand-in-hand.

The Minister consults with an exclusive forum of professionals, who are involved in the process anyway, while excluding civil society and communities, and then makes sure that the Act, which would give civil society and communities the right to intervene, is not implemented, and is delayed for another few years. [Time expired.]

 

Die MINISTER: Agb Adjunkspeaker, die stigting van die forum was my idee. Ons het hulp nodig gehad om te gesels en ‘n platform nodig gehad om te gesels oor ontwikkeling, oor die problem in die aansoeke ens.

Die omgewingsgemeenskap word nie uitgesluit nie, maar ek het ook ‘n meganisme nodig om die omgewingsgemeenskap te dwing om uit een spreekbuis te praat. Ek het al verskeie vergaderings gehad met Wessa en ander omgewingsinstansies en daar sit altyd dertig of veertig instansies om die tafel. Jy kan nie met 40 instansies ‘n konsensusbesluit neem nie of insette kry nie. Sodra die omgewingsgemeenskap himself organiseer en een spreekbuis het om deur te praat dank kan die gemeenskap deel word van die forum.

Die forum het ook probleme – en ek is dood eerlik as ek dit vir u sê – met die stigting daarvan. Ek probeer om dit anders aan te pak, maar niemand word uitgesluit nie.

Mnr J J VISSER: Mnr die Adjunkspeaker, vergun my om my gaste wat vandag hier is, mev Louw … [Onhoorbaar.] … welkom te heet. Ek hoop hulle geniet hul besoek aan die Parlement.

Mnr die Adjunkspeaker, hierdie inisiatief van die Minister van Regeringsake verdien lof. Soos die spreekwoord lui, “No man is an island”, en allermins moet ‘n Minister dink en glo dat hy saam met sy department al die kennis in pag het.

Hierdie forum met sy relevante rolspelers bied die geleentheid aan die Minister en sy department om te leer hoe dink die rolspelers binne die ontwikkelingsgemeenskap en watter probleme en frustrasies hulle ondervind. Die Minister kan die groep gebruik as ‘n klankbord om proaktief te dink en te handel ten opsigte van ontwikkelings aansoeke wat hy moet hanteer. Hierdie aksie voldoen aan die vereistes van die DA wat verband hou met die oopgeleentheid-gedrewe samelewing vir almal.

Die department is tog daar om ‘n diens aan die gemeenskap te lewer en daarom moet daar interaksie wees met die gemeenskap om te voorkom dat dienslewering eensydig en uit een oogpunt plaasvind. Ek aanvaar, agb Adjunkspeaker, dat die Minister hom sal laat lui deur omstandighede en hierdie forum sal uitbrei om ook ander belangrike rolspelers in te sluit wat dalk nie nou deel van sy planne of die forum is nie.

Dit is hierdie tipe inisiatief en bestuurstyl wat die DA op die voorvoet plaas wanneer dit kom by regeringsake. Die DA het al op alle vlakke van regering gewys dat hy die regte dinge reg doen en dat dienslewering as ‘n gevolg vloei en die gemeenskap baat vind daarby.

Ek wil graag die Minister nogmaals gelukwens en sukses toewens met sy inisiatief. Ek kan hom verseker dat ons hom in die staande komitee sal moniteer oor hierdie aspek.

Mr M OZINSKY: M Deputy Speaker, I would like to thank the hon Visser for confirming that it is the policy of the DA to exclude community and environmental organisations from this forum. [Interjections.]

Also, let me say that I’m very worried about what the hon MEC is saying. He says this forum should discuss problems with regard to applications, and that is precisely the kind of conflict of interest that we are talking about in this regard, because he has no forum to discuss problems with regard to applications with community organisations and environmental organisations. So, clearly, the MEC is biased in this regard.

Secondly, the MEC says that he wants to force environmental organisations to speak with one voice. Yet he himself has answered and listed numerous planning organisations that are represented there. In other words, planners can have multiple voices, but environmental organisations must have only one voice.

If the Minister was honest about what he is saying and about openness, he would have invited those environmental and community organisations a long time ago to participate and observe in the forum. [Interjections.] Empty vessels should keep quiet in this debate. So the problem is … [Interjections.]

Mr P C MCKENZIE: Empty vessels keep on making the most noise.

The MINISTER OF TRANSPORT AND PUBLIC WORKS: Rather ask him about what hon Uys signed when he was the Minister.

The DEPUTY SPEAKER: Order! Order, hon Carlisle!

Mr M OZINSKY: May I continue, Deputy Speaker?

The DEPUTY SPEAKER: Yes, please.

The LEADER OF THE OPPOSITION: [Inaudible.]

Mr M OZINSKY: Thank you. So clearly the aim of this is to align the DA with the industry, the developers and the builders, and to exclude environmental and community organisations from this process. I challenge the hon Minister to invite us, as the standing committee, to attend those meetings. Invite the range of environmental organisations that are continually complaining about the Minister’s decisions and those of his department.

Let them also be part of this forum, because why should only one side have their say? Why should those who are marginalised, who don’t have millions of rands, who are not paid for their work and who have to struggle every day to get information from your department, be excluded from this forum? And why should that not create the impression that things are being done in secret; that there is “konkel”-ing between the MEC and developers, which is what he has said today?

*The MINISTER: Hon Deputy Speaker, I can understand the hon Ozinsky’s anger because the ANC messed up the Planning Act and they withdrew it, when they could have put it through Parliament in 2006. [Interjections.]

Mr M OZINSKY: How can you say that?

Die MINISTER: Omdat dit ‘n feit is. [Gelag.]

Agb Adjunkspeaker, die agb Ozinsky weet dat ons die vrae oor beplanningswetgewing al vele kere geantwoord het en ek gaan nie die hele proses van mislukking van die ANC herhaal om dit te prober uit te lig nie, want dit het in 1999 begin, en dit het in 2006 gesnewel weens die faksies binne die ANC. Daar is geen voorkeur vir enige ontwikkelaars of enige omgewingsmense in my department nie; ons focus daarop om die regte ding te doen. Ons is groot genoeg om te erken dat ons menslike foute kan maak en so ook sal ek ook hierdie forum hersien. En as die forum nie vir my gaan gee wat ek wil hê dit moet vir my gee nie, is ek die eerste om hierdie forum tot niet te verklaar.

Wat ons ook ingestel het, wat ‘n professionele forum is, in die raadgewende hoedanigheid is professionele advokaatsbeplanningsforum, twee professionele stads- en streeksbeplanners, een professionele landmeter en twee professionele argitekte. Ek weet nie eers wat hul name is nie, want dit is hoe ons werk in die DA. Ek werk met ‘n professie; ek betaal hulle ‘n professionele fooi wanneer hulle my van raad bedien sodat ek ook van hulle kan verwag om ‘n professionele diens aan my te lewer.

Niemand word dus uitgesluit nie. Die Omgewingsektor, as ons begin praat oor blokasies, dan praat jy met ‘n sekere sektor oor waar die blokkasies is. Die omgewingsektor het vele platforms waar hulle hul problem met my kan bespreek. Hulle sien my een keer elke kwartaal. Dan kan hulle met my vergader en hul probleme met my bespreek en ek het nog nooit ‘n versoek van die hand gewys nie. Ek wil dit onomwonde stel dat my department daarop fokus om die regte ding te doen. Daar is geen bandjies vir boeties nie en ek dink ons as ‘n department is trots op wat ons bereik het die afgelope jaar.

 

Leave a Reply