Meer oor ons

GCTCA

GESKIEDENIS

Die Stad Kaapstad het omtrent vyf jaar gelede begin met ‘n proses om 27 Soneskemas van die verskeie dorpe en distrikte in die metro te hersien. Die bedoeling is om al die verskillende skemas te konsolideer in een Kaapstadse Soneskema wat sentralisasie en vereenvoudiging van besluitneming sal vergemaklik. Verskeie verenigings het besluit om hulle vaardighede te kombineer en betrokke te raak by die die proses.

Vanuit die oorspronklike fokus werkgroep is die GKBA gebore toe daar besef is dat daar baie meer kwessies van gemeenskaplike belang was as slegs die Soonskema. Die GKBA het ontwikkel in ‘n oorkoepelende liggaam wat met kwessies van algemene belang handel.

TEENSWOORDIG

Die Groter Kaapstadse Burgeralliansie is ‘n alliansie van burger-, gemeenskaps- en omgewings-verenigings en -organisasies wat op sake van gemeenskaplike belang fokus. Lede bestaan uit Belastingbetaler- en Inwonerverenigings, Omgewingsverenigings en algemene Burgerverenigings. Die verskeidenheid kwessies wat deur die alliansie gedek word is baie meer as net ‘n spieelbeeld van die Stad van Kaapstad se stel diensleweringe, want kwessies wat die gemeenskappe raak strek oor al die regeringsvlakke, nie net die plaaslike regering (Stad van Kaapstad) nie.

By verre die meerderheid lidvereningings bestaan uit gevestigde inwoner-en belastingbetaler-verteenwoordigende liggame wat voordeel daarin sien om as ’n enkele eenheid met die owerhede te kommunikeer. Hierdie gevestigde belastingbetaler-verteenwoordigende liggame pak die meeste kwessies aan wat ‘n uitwerking het op hulle plaaslike omgewings en op enige van verskeie kwessies. In die meeste gevalle tree hulle op as drukgroep op die Raad deur hulle plaaslike raadstrukture en –verteenwoordigers, Stadsbeamptes direk of by wyse van kommentaar of beswaar maak oor onderwerpe wat hulle aangaan soos en wanneer dit onder hulle aandag gebring word. Verenigings vul self ook proaktief die gapings in lewering waar hulle voel dat dit nodig is (byvoorbeeld: voorkoming van misdaad, omgewingsaksie-groepe ens.).

Per definisie beteken die frase “kwessies wat die gemeenskappe raak” dat die Alliansie te enige tyd gevra kan word om op te tree, of dit kan uit eie wil besluit om by menige kwessies betrokke te raak, of dit nou by wyse van kommentaar, beswaar of proaktiewe betrokkenheid is:

 • Soneskema (hoogte, digtheid, omvangslading, ligging, eiendomsgebruik, bv. B&B, tuisskool, creche, tuisnywerheid, shebeen, dobbelary, onthaalplekke)
 • Bestuur en besluitneming oor die beboude omgewing (bouplanne, ontwikkeling, stadspreiding, infrastruktuur ondersteuning)
 • Ruimte-ontwikkeling Raamwerk – Plaaslik, Metro, Provisiaal (waar en wat)
 • Digtheidsbeleid (gehoorgewing aan aanvaarbare digthede)
 • Belastings (die hoeveelheid geld wat die munisipaliteit mag vra en die teruggawe ontvang vir hierdie betaling)
 • Lading-infrastruktuur (paaie, drinkwater, elektrisiteit, riool)
 • Verkeer (kruisings, verkeerkalmering, stopstrate, wetstoepassing, verkeersligte…)
 • Sosiale infrastruktuur (skole, sportfasiliteite, winkels, vermaak, openbare vervoer)
 • Ondersteunende infrastruktuur (hospitale, brandweerstasies, kommunikasie, polisie, nooddienste)
 • Lugkwaliteit
 • Water (kwaliteit van drinkbare water en die voortgaande sekuriteit van voorsiening)
 • Estetiek (geboue en natuur)
 • Erfenisbewaring (natuur, kultuur, landskap)
 • Geraas
 • Tekens
 • Rondlopers
 • Toerisme
 • Openbare oop gebiede
 • Landbougebiede (Beskerming van, voedselsekuriteit, botsing met stedelike aktiwiteite)
 • Industrie (Swaar en Ligte)
 • Handel
 • Hawens
 • Openbare veligheid
 • Omgewing (beskerming van see, riviere, strande, biodiversiteit, plante en diere, unieke natuur van die berge tot die see, aardsverwarming)

 

Visie van die GKBA

Kaapstad is ‘n gesonde, vooruitstrewende en geintegreerde stad wat sy eie unieke karakter en omgewing handhaaf deur goeie bestuur* en waar burgers effektief deelneem aan die burgersake en in harmonie leef.

[*]Goeie bestuur –
Deelnemend, konsensus-georienteerd, aanspreeklik, deursigtig, reagerend, effektief en doeltreffend, regverdig en insluitend, volg die regsoewereiniteit.

 

Taakstelling of doel van die GKBA

Voorsien leierskap en bou die vermoëns van georganiseerde burgergemeenskap, streef daarna om goeie bestuur* vir die burgers van die Stad Kaapstad te verseker.

[*]Goeie bestuur –
Deelnemend, konsensus-georienteerd, aanspreeklik, deursigtig, reagerend, effektief en doeltreffend, regverdig en insluitend, volg die regsoewereiniteit.

 

VERENIGINGS EN ORGANISASIES

GCTCA Organisations

1 comment to Meer oor ons

 • Frans Smith

  WIE DIT MAG AANGAAN.
  Dankie vir die dienste soos gelewer. Dit word raak gesien en waardeer.Verseker.
  Wees asseblief behulsaaam in Informele Handel vir ‘n beter lewe. Alle gebiede en op ‘n permanente basis. Met die nodige Munisipale verordeninge asseblief. Alle hulp is dringend van toepassing asseblief.

  Met dank,
  Frans Smith
  Parowvallei
  Tel : 0827515350.
  fransrina@vodamail.co.za

Leave a Reply